Mangas de retirada

  • Mangas de retirada

    Mangas de retirada

    ●O manguito de retirada é un diario cilíndrico
    ●Usábase tanto para eixes ópticos como escalonados.
    ●A manga desmontable só se pode utilizar para o eixe de paso.