Mangas de retirada

  • Withdrawal Sleeves

    Mangas de retirada

    ● A manga de retirada é un diario cilíndrico
    ● Utilizouse tanto para eixes ópticos como para eixes escalonados.
    ● A manga desmontable só se pode empregar para o eixo de chanzo.